Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Учители

Учителската колегия на Езикова гимназия е една динамична и разразстващата се общност, в която основен принцип е приемствеността. Тук са част от онези, чрез чиито благородни усилия някога е стартирало училището. Други са техни ученици и ползват техния опит като прибавят към него младежката си жизненост, вдъхновение и овладяните във висшите учебни заведения иновационни техники на преподаване.

Мнозина от учителите имат I,II ,III ПКС, а някои имат и научни степени.

Някои от учителите по езиците са се обучавали в чужбина и имат не малък работен стаж там, което е в непосредствена услуга на обучението по езиците.
Подчератно успешен е екипът от учители по немски език с ежегодни успехи на олимпиади и състезания.

Най- активна е групата от преподаватели по английски език, която се състои предимно от наши бивши възпитаници.Те се отличават с високо ниво на владеене на езика и разнообразни практики в курса на актуалното за чужоезиковото обучение по принцип.

Част от преподавателите участват в различни национални комисии.

Ежегодно училището отчита успехи на олимпиадата по Български език и литература, като нерядко се достига и до нацинален кръг. Не само обучението по Български език и литература се отличава с подчератана резултатност – много наши възпитаници постъпват във ВУЗ с успешен изпит по Български език и литература. Същото се отнася и за обучението по математика и информатика.

От Езикова гимназия е най-големия брой учители за Кюстендил,oдобрени да бъдат обучавани за оценители на държавните зрелостни изпити, което е още едно доказателство за професионализма на учителите и за доброто качество на преподаване в училището.

Ето настоящия учителски състав на Eзикова гимназия:

Предмети

Преподаватели

Български език и литература
 • Ивелина Джонева - ІII ПКС
  старши учител
 • Милена Стефанова -III ПКС
  старши учител
 • д-р Вероника Алипасалис-Табачка -I ПКС 
Английски език
 • Анелия Иванова - V ПКС
  старши учител
 • Радостина Георгиева - III ПКС
  старши учител
 • Милена Замфирова- IV ПКС
  старши учител
 • Силвана Владимирова - IV ПКС
  старши учител
 • Гергана Иванова - IV ПКС
  старши учител
 • Мария Кирилова- V ПКС
  старши учител
 • Ина Станкова- IV ПКС
Испански език
 • Евелина Григорова- Василева - IV ПКС
Немски език
 • Ирена Йорданова - IV ПКС
 • Ивелина Димитрова -  ІV ПКС
Математика
 • Милена Гошева - ІV ПКС - зам.директор
 • Силвия Китанова - ІV ПКС
  старши учител
Информатика и информационни технологии
 • Даниела Гергинова - ІІІ ПКС
  старши учител
 • Златимира Георгиева - V ПКС 
 • старши учител
История и цивилизация
 • Елена Мирчева - І ПКС
  старши учител
 • Светла Митова
География и икономика
 • Донка Стоянова - ІІ ПКС
  старши учител
Философия и социални науки
 • Даниела Вучкова - ІІ ПКС
   директор
 • Петя Миленкова
Биология и здравно образование
 • Зоя Динева
  старши учител
Физика и астрономия
 • Елза Давидкова - IV ПКС
  старши учител
 • Силвия Китанова - IV ПКС
  старши учител
Химия и опазване на околната среда
 • Елза Давидкова - V ПКС
  старши учител
Физическо възпитание и спорт
 • Весела Начева - ІІ ПКС
  старши учител
 • Силви Игов - IV ПКС
  старши учител