Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил

Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

 

                                                                                                                                                  


 В Езикова гимназия се изучават три езика-английски, немски и испански .Преподава се по съвременна методика и се използват модерни учебници и учебни помагала, продобити, благодарение и на резултатното сътрудничество с чужди езикови центрове и издателства. Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс за завършилите ЕГ, тъй като те могат да продължат образованието си в европейски и американски университети.

Това е начин едновременно да бъдат граждани на света и да не напускат родината си. Да не забравяме, че в чуждите университети и колежи може да се кандидатства само със сертификат за владеене на чужд език и без конкурсен изпит. Има специалности, в които обучението се провежда на повече от един език по избор на кандидата и според неговото владеене.

В Eзикова гимназия ще намерите единствената чуждоезикова библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява.