Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Документи

Прикачени документи

Механизъм за наркотични вещества и приложения 2023-2024г.
Правилник за дейността на училището 2023-2024г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2023-2024г.
Правилник по БУВОТ 2023-2024г.
Училищна програма за работа с родители 2023-2024г.
План за подкрепа на личностно развитие 2023-2024г.
Единни правила за поведение и ценности 2023-2024г.
Годишен план 2023-2024г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023-2024г.
Правила за приемане и обучение на ученици в СФО 2023-2024г.
План за работа по механизма за противодействие на тормоз и насилие в училище 2023-2024г.
Правила за противодействие на училищния тормоз 2023-2024г.
Механизъм за противодействие на тормоза в училище 2023-2024г.
Организация на учебния ден 2023-2024г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици 2023-2024г.
Училищна програма за извънкласни дейности за учебната 2023-2024г.
Етичен кодекс 2023-2024г.
План за действие и финансиране към Стратегията 2023-2024г.
Стратегия за развитие на ЕГ "Д-р Петър Берон" 2023-2028г.
Училищни учебни планове 2023-2024г. - профил чужди езици
Механизъм за наркотични вещества и приложения 2023-2024г.
Правила за условията и реда за получване на стипендии 2022-2023г.