Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

За нас

Знаете ли достатъчно за самите езици, за това как и защо ги изучаваме в глобалното ни съвремие и единна Европа. Родители и ученици, всички Вие, които сте пред решаващ избор, обърнете се към нас - колегията и ученическото общество на ЕГ”Д-р Петър Берон”, защото имаме нужната за Вас информация и своята работеща във ваша полза стратегия на обучение и развитие. Всички знаем онази стара библейска истина, че в началото е Словото. И още, че построената от човешката гордост Вавилонска кула е разделила единния човешки език на много езици.

Така е възникнало разноезичието, а то се е превърнало в синоним на неразбирателството. Това са митовете на далечното минало, които ние, днешните хора, разбиваме и преизграждаме.

Защото сме разбрали най - важното - езикът на другите е път както към тях, така и към едно ново единно човешко общество на взаимното разбиране и единството в различието.

Уверяваме Ви в това именно ние - учителският екип на ЕГ”Д-р Петър Берон” и нашите възпитаници, намерили своята реализация тук, у нас, както и по света.

Доверете се на нашия почти двадесетгодишен опит, а това е времето, през което винаги сме говорили със света без преводач. Научете повече за нас и обмислете нашите предложения. Преди всичко ЕГ е една динамична, променяща се система, която постоянно търси начини за позитивна реорганизация, основаваща се на утвърдените традиции и добрите нови практики.

Усилията на преподавателския колектив и ръководството са насочени към постигане на европейски стандарти за издигане равнището за усъвършенстване на училищните компетентности. Учителската колегия е изцяло ангажирана с подготовката на учениците за бъдеща реализация в духа на общия ни девиз: “Границите на моя език са границите на моя свят”.

В Езикова гимназия се изучават три езика-английски, немски и испански.Преподава се по съвременна методика и се използват модерни учебници и учебни помагала, продобити, благодарение и на резултатното сътрудничество с чужди езикови центрове и издателства. Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс за завършилите ЕГ, тъй като те могат да продължат образованието си в европейски и американски университети. В последствие те биха могли да работят както в съответните страни, така и у нас - в европейски компании и български фирми с международни контакти.
Това е начин едновременно да бъдат граждани на света и да не напускат родината си. Да не забравяме, че в чуждите университети и колежи може да се кандидатства само със сертификат за владеене на чужд език и без конкурсен изпит. Има специалности, в които обучението се провежда на повече от един език по избор на кандидата и според неговото владеене.

В Eзикова гимназия ще намерите единствената чуждоезикова библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява. 

Разполагаме с два компютърни кабинета с неограничен интернет достъп и помощта на квалифициран преподавател. Това увеличава шансовете на учениците за разширяване на контактите им с чужбина. Като цяло партньорските връзки с училища от други държави вече са традиция, както и работата по конкретни съвместни проекти в сферата на трансграничното сътрудничеството.