Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

"Училището, място където подкрепяме младите хора за здравословен начин на живот"

 

 

 

Прикачени документи

Материал за демонстрации