Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Световен ден на рециклирането

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил участва в кампания "Искам да съм полезен...Рециклирай ме!", която е част от инициативата на Global Recycling Day за отбелязване на Световния ден на рециклирането - 18.03.2023г.
Учениците участваха в предизвикателството за разделно събиране на пластмасови бутилки.
Събраното количество смачкани бутилки и капачки е върнато и отчетено в пункт за рециклиране.
След направена класация: най-активни в инициативата са учениците от клуба по химия, както и учениците от 9в, 9б, 10а,10б и 8б клас.
Координатор: Елза Давидкова, учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия.
Да пазим природата! ♻️