Езикова гимнзия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Протокол с предложения за областен кръг РКУ на английски език