Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Във връзка с реализация на мобилност по проект „Обучението по чужди езици – стъпка към активно европейско гражданство“ екипът по проекта на ЕГ “Д-р Петър Берон“ обявява възможност за участие в мобилност в гр. Лисабон, Португалия в периода 10.03-19.03 2024 г.

За повече информация, вижте прикачения документ.