Езикова гимнзия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Новини и Събития

Протокол с резултати по английски език - областен кръг

Протокол с резултати по английски език - областен кръг

Протокол с резултати по РКУ на английски език

Протокол с резултати по речеви и комунакитивни умения на английски език

Протокол с предложения за областен кръг РКУ на английски език

Предложения за областен кръг РКУ на английски език