Полезни адреси


Държавни институции Министерство на образованието и науката
Образователен сайт
Правен портал
Държавна агенция за закрила на детето
Чуждестранни институции и фондации Гьоте институт
Френски културен център
Фондация "Отворено общество"
Фондация "Миню Балкански"
Университети Университети в България
Университети в света
Департамент за информация и усъвършенстване на учители Департамент за информация и усъвършенстване на учители - София
Полезни търсачки www.dir.bg
www.gbg.bg
www.yahoo.com
www.google.bg
www.search.bg
Кюстендил РИО - гр. Кюстендил
Портал на Кюстендил
Община Кюстендил