Випуск 2007


12клас 12клас 12клас 12клас
   Випуск 2007, последният завършил Езикова гимназия, има свой собствен облик, свое лице, с което се откроява сред останалите ученици. Това са разностранните нагласи и индивидуалният интерес към различни предмети.
   Випускът е подчертано артистичен, с висок интелектуален потенциал и благородни амбиции. Тази е причината за почти стопроцентовия прием във висши учебни заведения.
   Логично е да преобладават филолозите и юристите, както и специалностите, за които е необходим западен език или самото обучение се провежда на английски, немски или френски.
   В чужбина следват: Алекс Ангелов- мениджмънт - Абърдийн, Шотландия, Габриела Цекова - икономика - Германия, Георги Симеонов - медицина - Германия, Евелина Радославова - дизайн - Малта.
   Наша гордост са студентите по право: Кристина Христова, Радина Стойкова, Николай Шейтанов, Наталия Зарева, Оля Архипова, Юлияна Стойнева и др.
Повечето от тях са приети в СУ "Кл. Охридски" или УНСС.
   В СУ"Кл. Охридски" се обучават и бъдещите филолози - Доброслава Спанова (българска филология), Денислава Манова - тюркология и др. Тук е и Жени Тасева-балканистика.
   Във Факултета по журналистика също имаме свои представители -Веселина Христова (журналистика) и Даниела Велиновска (връзки с обществеността-PR). Филолози се обучават и в други висши учебни заведения - английска и българска филология, както и педагози с английски език.
   Срещат се и други интересни университетски специалности като библиотечно-информационни технологии (Данаила Величкова - СУ); стопанско упрaвление (Радина Георгиева - СУ); туризъм (Василена Петкова- ВУ, Гергана Спирова-ЮЗУ); телекомуникации (Стилиана Христова - НБУ); химия (Теодора Петрова - ЮЗУ); информатика (Виолина Георгиева-СУ); история (Борислава Бориславова); философия(Владимир Величков-ЮЗУ).
   Много са студентите ни в УНСС - бъдещите икономисти са Антония Андонова, Кристиян Грънчарски, Диляна Йовева, Румен Славчов, Анита Асенова, Бояна Ризова, Цветелина Кирилова, Ралица Митрева, Михаела Димитрова, Михаела Петрова, Светлана Малинина, Петя Илиева, Елица Мицова, Биляна Ляпева, Манол Кръстев. Някои учат икономически специалности в Свищов - Иво Врангов, Снежина Александрова; Мирослава Янева, Радостина Хаджийска във Варна, Мирослава Велинова в Правец, Валерия Терзийска в Ботевград.
   Въпреки че сме училище с ориентация към езиците, много от нашите студенти са издържали успешно приемните изпити по математика, за което има принос елитната група математици на училището, сред която са дългогодишните преподаватели Иван Цицорин и Милко Киров. В Техническия университет учат Вергил Митев, Диана Иванова, Антони Даскалски, Даниел Раденков, Иван Новаков, Кристина Мачикова. В УАСГ се обучават :Павлина Малинова - архитектура, Йордан Венев-строително инженерство, Димитър Костадинов- геодезия.
   Част от студентите са положили успешни приемни изпити по биология и химия, за което имат заслуга съответните преподаватели - М. Очипалска и М. Атанасова. Това са Ивайло Петров - стоматология, Десислава Георгиева- фармация, Станислава Стоянова- акушерство, Даниел Пачаджиев и Денислава Найденова - фармация и др.
   В химикотехнологичния университет са Георги Бояджиев и Ивайло Иванов.
   Учителската колегия пожелава на всички високи резултати по време на следването и бъдеща успешна реализация.“Границите на моя език са границите на моя свят”.