Успешен старт


Реализирани в чужбина Реализирани в България Реализирани в Кюстендил

ЯНА АТАНАСОВА   Аз завърших Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” през 1997 година и несъмнено знанията, които получих там, ми дадоха невероятен старт в понататъшното професионално развитие и живота като цяло.
   Благодарение на подготовката по английски език и математика от езиковата гимназия успях да завърша СУ и по-късно да продължа обучението си в страни като Швейцария, САЩ и Дания, завършвайки като магистър по международен мениджмънт в университета Джордж Вашингтон - САЩ и доктор по икономика в университета Санкт Гален - Швейцария.
Езиковите знания са също неизменна част от сегашната ми работа във водеща швейцарска банка и ми дават възможност да работя по международни проекти в екип с хора от цял свят.
   Според мен владеенето на чужд език е абсолютна необходимост за всеки млад човек, който има амбиции да се развива в избраната от него сфера. В това отношение съм убедена, че Езикова гимназия предлага уникални перспективи и е идеалното място за обучение в Кюстендил.ЛИЛИЯ ЧИПЕВА   Завърших ЕГ"Д-р Петър Берон" през 1997 г. в паралелка с преподаване на френски език. Това ми предостави изключителната възможност да кандидатствам и да бъда приета в Paris в Universite de Sud, специалност Европейски предприятия и пазари. Имам магистърска степен по Икономика и управление.
   Веднага след завършването си започнах работа в Търговска и Индустриална камара в Paris като млад консултант за източните страни. Работила сам и за Sennheiser France, отдел Маркетинг- световен лидер за конферентни системи. Специализирала сам в Германия като Market Manger за Източна Европа И по проект за откриване на филиал в Москва. В момента работя за Leroy Merlin, Лидер в Bricolage. Какво ми даде ЕГ? Тук, където се намирам сега, сам благодарение на Галя Шейкова, тя ми даде любовта да уча този език, толкова труден за мен в началото, но богат и прекрасен. Имахме качествени учители. ЕГ ми даде престижна диплома, любов към езиците и чуждите култури.ВЕРОНИКА ДОЙЧИНОВА
   Завършила съм средното си образование в Кюстендил, Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"-2003г, френска паралелка, втори език -английски.
   През 2003г. бях приета в Академията на МВР. Да бъда полицай е моята детска мечта. Паралелно със завършването на Академията уча право в Благоевград.
   През 2007г. се явих на конкурс за специализация във Франция. Избраха ме сред 180 кандидати и в момента допълвам знанията си по специалността в Париж.
   Езикова гимназия е училището, което ми даде първите шансове.За да реализирам мечтата си, може би спомогна и един подарък от любима учителка - френските полицейски пагони, които ми подари моята преподавателка по френски език г-жа Шейкова.
   Трудностите не ме плашат, аз не само успявам да взема изпитите си , но и участвам активно във всички дейности по време на специализацията си. За самодисциплината си благодаря на обучението в Езикова гимназия.НАДЕЖДА ПАВЛОВА
Образование:
- 1994г.ЕГ "Д-р Петър Берон" - английски език
- 2000г. Магистърска програма по Туристически мениджмънт в СУ Климент Охридски
- 2003г. Специалност Френски език и Култура в университет Michel de Montagne, Бордо, Франция
- Следдипломна квалификация по Човешки Права в Женевски Университет, Швейцария
Професионален опит:
- 1997г. ТИР АД, Бюро за конгресен туризъм
- 2000г. САЩ, Едногодишна стажантска програма
- 1998 – 2003г. Корпус на Мира на САЩ, Програма Околна среда
- 2004 – 2006г. IOM (Международна Организация по Миграции), Женева, Швейцария
- 2006г. до днес WHO (Световна Здравна Организация), Международен Фонд за борба срещу Спин, Туберкулоза и МаларияРЕНИ АВРАМОВ
   Моето гимназиално обучение започна в ЕГ”Д-р Петър Берон “- Кюстендил, където учих до 2003г. Същата година семейството ми се премести в Берлин, Германия и сега уча в Rheingau Gymnasium ,Friedenau. Оказа се, че преходът не е особено труден за мен, защото вече имах много добри познания по немски език и се адаптирах лесно към новата среда. Срещнах нови приятели, които много обичам, но не забравих и
старите си съученици, с които продължавам да подържам приятелски връзки.
   Научих се да обичам не само България, а и Германия с нейните хора и традиции, тъй като знаех много за тази страна още от времето, прекарано в Езикова гимназия. Тази година съм абитуриентка и за моя радост с випуска ми ще празнуваме завършването ни на Слънчев браг. Бъдещите ми планове са ориентирани към образование в американски колеж, а след това отново към Берлин, където ще следвам BWL.