Учебен план


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ ПРЕЗ 2016 / 2017 УЧЕБНА ГОДИНА
ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ
8-а - английски/испански език/български език и литература, по избор от следните предмети: математика, история и цивилизация, география и икономика
8-б - английски/немски език/ български език и литература, по избор от следните предмети:математика, история и цивилизация, география и икономика
Вижте тук