ПроектиПроект ТВОЯТ ЧАСАНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
Проект У С П Е ХПроекти, изпълнени от училището в периода 2007-2013 година

“Единство във възрастта-многообразие в талантите”

  ЕГ”Д-р Петър Берон” гр.Кюстендил спечели трансграничен проект по програма “Фар”
на Европейския съюз на тема “Единство във възрастта-многообразие в талантите”. 
Партньор по проекта е гимназия “Славчо Стоименски” гр. Щип.
Проектът съответства на целите и приоритетите, заложени в програма ”Добросъседство” 
2005г. и сключената спогодба между община Кюстендил и община Щип. Обхваща две 
приоритетни области: културен обмен и обмен в сферата на образованието, обучителни 
инициативи и местна заетост.
Автори на проекта са: Иванка Янкова, Ивелина Джонева, Елена Мирчева и Донка Стоянова.
Преводът е осъществен от Силвана Владимирова и Милена Замфирова.
Предвидени са съвместни дейности с трансграничния партньор в четири секции: “Слово”,
”Изкуство”, ”Културен туризъм” и “Рекламно студио”.
  Проектът ще даде възможност на младите таланти да изявят възможностите си през 
годината по време на проектната дейност на семинар и фестивал.
“EG TIMES”

  Особено атрактивен, но и подчертано необходим за училището е проектът "EG TIMES" 
в рамките на квалификационната програма "Демократично училище"
  Проектът "EG TIMES" за създаване на ученически вестник е реализиран под
ръководството на г-жа Елена Мирчева – пом. директор, през учебната 2006/2007 
по идея на ученици от 11б клас на випуск 2008г. за разширяване на ученическото
самоуправление и разнообразяване на извънкласните дейности в училище. Вестникът
стартира чрез спонсорството на родители, а впоследствие неговото издаване стана
възможно благодарение на финансовата подкрепа на Гьоте институт чрез спечеления
проект “ Демократично училище “. На страниците на вестника учениците се запознават
с важни събития от училищния живот и там е мястото на интересните учителски и 
ученически идеи. Публикуват се литературни творби на наши възпитаници, текстове в
жанровете на журналистиката и горещи новини. Вестникът популяризира успехите на 
учениците в различни сфери-наука, култура, изкуство, спорт.
  "EG TIMES" е съвместно дело на учители и ученици, чиято обща работа спомага за 
подобраването на диалога между тях. Редакционната работа е обучаваща във връзка с 
партньорските отношения и работата в екип.
  Всеки брой се очаква с нетърпение от ученическата аудитория-
вестникът е част от училищния живот.