Успешен старт


Реализирани в чужбина Реализирани в България Реализирани в Кюстендил

ВАСЯ ПЕШЕВА   През 1994 г. завърших Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” - гр.Кюстендил, профил немски език. Обучението в ЕГ «Д-р Петър Берон» - гр.Кюстендил ми даде самочувствие и много добра основа за по-нататъшното ми развитие. Впоследствие, през 1999 год. завърших пет годишния курс на обучение по специалност «Право» в Юридическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски” - гр.София,1999/2000 год. положих държавните изпити, а на 11.05.2001 г. издържах държавния практико-теоретичен изпит и придобих професионална квалификация “Юрист”.
   След завършване на висшето си образование избрах да се върна в родния си град. Избрах да живея, да създам семейство и да работя в гр.Кюстендил. От 01.06.2001 г. съм вписана като адвокат в Адвокатска колегия – гр.Кюстендил и до днес работя като такава.
В началото на 2007 г. бях избрана за член на Областното ръководство на ПП «ГЕБР» за Област Кюстендил, от листата на която партия на местните избори през есентта на 2007 г. бях избрана за общински съветник, мандат 2007-2011 г. а по-късно и за Председател на Общински съвет – Кюстендил.Д-р
ДИМИТЪР АНДОНОВ   През 1992 г. завърших Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” - гр.Кюстендил,през 1999г. Медицински университет - София,а от ноември 1999г работя в отделение по хирургични болести в МБАЛ гр. Кюстендил.
   Езикова гимназия ми даде успешен старт. Чуждоезиковото обучение е от особена важност за моята професия, защото осигурява пряк достъп до специализирана литература.ЧАВДАР НЕНОВ
   Завърших Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” през 2001г. в паралелка с първи език английски и втори – френски.
   През 2002г. бях приет в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” - специалност “Актьорско майсторство за куклен театър”.
   През 2006г. завърших класа на проф. Румен Рачев и се дипломирах по специалността.
    От 2006г. до 2008г. работих като актьор в ДКТ “Димитър Димов”, гр. Кърджали.
    От 29 април 2008г. съм директор на Общински драматичен театър – Кюстендил.
    Не съжалявам, че избрах да работя и да се развивам в моя роден град, където преминаха ученическите ми години. По време на професионалното си обучение и във връзка с опита ми като актьор се убедих, че владеенето на чужди езици е незаменимо предимство за избралите тази професия. За нас са достъпни в оригинал редица драматургични произведения и имаме шанса да работим в чужбина или да участваме в чужди продукции у нас.
   На Езикова гимназия благодаря за своя успешен старт в живота и кариерата.