Ученически съвет за учебната 2018/ 2019 година

Председател:
Антонио Георгиев

Членове:
1. Георги Фирков - 8a клас
2. Яна Андонова - 8б клас
3. Николета Митова - 8в клас
4. Мариа Касинопулу - 9а класс
5. Леа Костадинова – 9б клас
6. Алис Рублева – 9в клас
7. Йоанна Мукленова – 9г клас
8. Велислав Петров – 10а клас
9. Анастасия Димитрова – 10б клас
10. Александрина Гърлянска – 11а клас
11. Никол Харалампиева– 11б клас
12. Сияна Серафимова – 11в клас
10. Габриела Георгиева – 12а клас
11. Кристияна Кръстева – 12б клас
12. Александрина Славова - 12в клас