Ученически съвет за учебната 2017/ 2018 година

Председател:
Илиана Симеонова – 11в клас

Членове:
1. Мариа Касинопулу - 8а класс
2. Леа Костадинова – 8б клас
3. Алис Рублева – 8в клас
4. Йоанна Мукленова – 8г клас
5. Велислав Петров – 9а клас
6. Георги Ранов – 9б клас
7. Александрина Гърлянска – 10а клас
8. Никол Харалампиева– 10б клас
9. Антонио Георгиев – 10в клас
10. Габриела Георгиева – 11а клас
11. Кристияна Кръстева – 11б клас
12. Тина Чаова – 12а клас
13. Ивета Христова – 12б клас
14. Яна Петрова – 12в клас