Кои сме ние?   Да навлезем в конкретиката. Проверете сами знаете ли достатъчно
за нашата гимназия. Ето нашият генезис- зараждането на училището 
през 1989г. и приемането на друг, по-висок официален статут –
на Езикова гимназия - през 1992г. 
   Основател и пръв директор на новото учебно заведение е г-жа Невена
Двоячка. Във времето то  е имало и други ръководители, като всеки е 
дал своя принос за неговото развитие. От тях сред нас са г-жа Марияна 
Атанасова и г-жа Венета Стоянова.
   Постоянни и успешни са контактите с европейски и американски 
културни и образователни институции и организации.Учителската колегия 
последователно се попълва с  поредица  преподаватели от Франция, 
Германия и САЩ. Десетки от тях са доброволци от Корпуса на мира,
както и организации като Служба за академичен обмен на Германия, 
преподаватели за Централна и Източна Европа, “DeutscheWelle”,
Посолството на Германия,Френския културен институт,“Euroloisir” и др.