Какво знаете за нас – училището на езиците?


  Знаете ли достатъчно за самите езици, за това как и защо ги
изучаваме в глобалното ни съвремие и единна Европа. 
Родители и ученици, всички Вие, които сте пред решаващ
избор, обърнете се към нас –колегията и ученическото общество на
ЕГ”Д-р Петър Берон”, защото имаме нужната за Вас информация и
своята работеща във ваша полза стратегия на обучение и развитие.
Всички знаем онази стара библейска истина, че в началото е 
Словото. И още, че построената от човешката гордост Вавилонска
кула е разделила единния човешки език на много езици.Така е
възникнало разноезичието, а то се е превърнало в синоним на 
неразбирателството.
  Това са митовете на далечното минало, които ние, днешните 
хора, разбиваме и преизграждаме.Защото сме разбрали най –
важното - езикът на другите е път както към тях, така и към
едно ново единно човешко общество на взаимното разбиране и 
единството в различието.
  Уверяваме Ви в това именно ние - учителският екип на
ЕГ”Д-р Петър Берон” и нашите възпитаници, намерили своята
реализация тук, у нас, както и по света.
  Доверете се на нашия почти двадесетгодишен опит, а това е 
времето, през което винаги сме говорили със света без преводач.
  Научете повече за нас и обмислете нашите предложения.
  Преди всичко ЕГ е една динамична, променяща се система,
която постоянно търси начини за позитивна реорганизация,
основаваща се на утвърдените традиции и добрите нови практики.
  Усилията на преподавателския колектив и ръководството са насо-
чени към постигане на европейски стандарти за издигане равнището
за усъвършенстване на училищните компетентности.
  Учителската колегия е изцяло ангажирана с подготовката на 
учениците за бъдеща реализация в духа на общия ни девиз :
“Границите на моя език са границите на моя свят”.