"Иновативни училища"
Програма на Министерството на образованието и науката
Декларация на OС


Декларация на директора за иновацията


Препис-извлечение на протокол от заседание на ПС


ЕГ Презентация на чуждоезиковото обучение


eg times winter issue 2016

eg times winter issue 2017

eg times winter issue 2018
eg times june 2018

eg times 2019

Снимки от театрална постановка


Назад