Обществени науки


   На 10.05.2008г. в Хасково се проведе Национален ден на обществените и граждански компетентности. Той е поредният от дните за популяризиране на задължителните ключови компетентности за учене през целия живот, които учениците, завършващи средно образование в страните членки на Европейския съюз трябва да притежават. Област Кюстендил бе представена от Мария Стойнева,ученичка в 11клас на ЕГ"Д-р Петър Берон" и г-жа Донка Стоянова, учител по география.
   Нашите представители се завърнаха с грамота за завоювюно първо място за работа в екип при решаване на казус, със сертификат за индивидуална изява и много подаръци.“Границите на моя език са границите на моя свят”.