Културен календар

Национална викторина "Образование на бъдещето"

28.11.2009г.
Halloween

30.10.2009г.
Спортен празник

30.10.2009г.
ТЪРЖЕСТВО в Драматичен театър, гр.Кюстендил

22.ІV.2009г.

Ден на Св.Патрик
Седмица на романските езици (френски и испански език)

17.III.2009г.
16-23. ІІІ.2009г.

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ на тема “Училищен живот в Езикова гимназия” - изложба

20.III. 2009г.
ВИКТОРИНА на тема “Двадесет години будителски дух в ЕГ “Д-р Петър Берон”” със съдействието на Регионален исторически музей, гр. Кюстендил

12.III 2009г.
Saint Valentine 13.02.2009г.
Коледен базар 20.12.2008г.
Спортен празник
31.10.2008г.