Етичен кодекс


                
Етичен кодекс
НА ЕГ „ Д-р Петър Берон”- гр.Кюстендил
в сила от 01.08.2016 г.


Вижте тук