Успешен старт


Реализирани в чужбина Реализирани в България Реализирани в Кюстендил
ИВАН ТАБАКОВ
   Завърших Езикова гимназия гр. Кюстендил през 1999г. с основен език английски, но владея добре и руски език.
    През 2004г. се дипломирах в УНСС по специалността “Публична администрация” като “бакалавър”. В същото учебно заведение завърших и “Международни икономически отношения “ с образователна степен “магистър”.
   Работил съм в областта на туризма в Sheraton Sofia Hotel, Radisson SAS Grand Hotel и Sheraton Hotel – Atlantic City (USA), където достигнах до позиция “представител продажби”. От 2004г. работя в Fair Play Properties Management и в момента съм заместник директор маркетинг и продажби.
    Винаги ми се е налагало да поддържам контакти с клиенти, да правя проучване на пазара, да организирам срещи и събития, да изготвям статистики и договори. В момента имам собствен екип от търговци и пряко отговарям за продажбите и маркетинга на всички обекти на компанията.
    Владеенето на английски език е крайно необходимо за моята работа във всичките и аспекти –контакти, преговори документация. Ето защо оценявам високо чуждоезиковото обучение и смятам, че съм направил много добър избор, постъпвайки навремето в ЕГ”Д-р Петър Берон”.Д-р
МАЯ ВЕЛИЗАРОВА
СТОИЛОВА
   Завършила съм средното си образование в Кюстендил, Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"-1996г, френска паралелка, втори език -английски. 2002г завърших медицински факултет на МУ- град София. Последната година от следването си, след конкурс(с изпит по медицински френски език) бях включена към групата студенти от випуска с възможност за държавен стаж във Франция и Белгия.
   Благодарение на свободния говорим и писмен френски, учих и работих четири месеца в елитна университетска болница в Брюксел, което смея да кажа, че разшири мирогледа ми, спомогна за инициативността ми като начинаещ медик, развих неизработени дотогава практически умения. Сега работя в специализирана университетска болница по сърдечно- съдови заболявания „Св. Екатерина”-в клиника по кардиология- вече 5-та година, започнах специализация по кардиология. Ползвам свободно специализирана литература на английски и френски език. 2005 година имах възможността да посетя с група хирурзи и кардиолози от болницата годишния световен кардиохирургичен конгрес –тогава проведен в Сан Франциско. Нерядко в амбулаторията и отделенията на болницата постъпват чуждоезични пациенти, представители на чуждестранни посолства у нас, които ползват като международен- английски или френски език. Спокойна и доволна съм, че мога да си свърша работата без проблеми от езиково естество. Заключавам, че чуждоезиковата култура в моята професия не е привилегия, а необходимост, поради което съм щастлива и благодарна на моята гимназия, че ми я е дала.ЗДРАВКО СПАСОВ
Образование:
Средно: ЕГ „д-р Петър Берон”, гр. Кюстендил. Френски и английски език
Бакалавър: УНСС, спец. „Икономика на индустрията”
Магистратура: УНСС, спец. „Маркетинг”
    Месторабота:
a. Рекламна агенция "Графикс Дизайн", длъжност: "Маркетинг мениджър";
b. В. "Пари" част от шведска издателска компания Bonnier Business Press,
длъжност: Директор Маркетинг и продажби, Член на УС;
c. Унитрейд БГ, длъжност "Управител" и Член на УС във в. "Пари"
С какво ми е помогнало в образованието и реализацията ЕГ "Д-р Петър Берон", Кюстендил: Образованието ми в ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил бе един от най-хубавите периоди в моя живот. Искам да благодаря на учителския колектив и мениджмънта на училището за прекрасните условия, атмосфера и професионализма в обучението в гимназията. В ЕГ "Д-р Петър Берон" успях да развия аналитично мислене, добри езикови знания, които бяха от изключително значение за бъдещата ми работа и префесионално развитие. Методиката на обучение е много близка до практиката, което е изключително важно за възможностите за добра реализация в следващия етап на развитие. Предишната ми и настояща работа са свързани с множество командировки и пътувания извън страната: тренинги в Талин и Варшава, семинари в Барселона и Стокхолм, междинародни конференции в Париж и др. Добрата езикова подготовка и комуникационни умения, придобити през образованието ми в ЕГ " Д-р Петър Берон", бяха изключиелно важни за подобряване на квалификацията ми и реализиране на проекти в компаниите, в които работя.Д-р
ПЛАМЕН АНТИМОВ   Завърших ЕГ "Д-р Петър Берон" Кюстендил през 1997 година. Медицинското си образование получих в Медицински университет София, след което започнах работа в Отделението по Неврология на МБАЛ "Д-р Н. Василиев" АД в гр. Кюстендил.
    Началото на тази година спечелих докторантура в Клиника по Неврология на Университетска болница "Александровска" в гр. София в рамките на доста амбициозен международен проект за изучаване на генетичните основи на наследствена епилепсия. В този проект участват още Великобритания и Австралия и е под ръководството на световно известни епилептолози и генетици. Целта му е установяване на мутантните гени с оглед създаване на нови методи за лечение на това тежко заболяване.
Комуникацията и обучението са невъзможни без владеенето на английски език в днешното глобално общество.
Получих от ЕГ "Д-р Петър Берон" познание, което ми позволява безпрепятствено участие в начинания, които биха били невъзможни без владеенето на английски език.ВАСИЛ КОНОВ
Образование:
- ЕГ "Д-р Петър Берон" - френски език - випуск 97/98
- УНСС - гр.София - факултет "Международна икономика и политика" - "Международни икономически отношения - френски език" - 2003
- УНСС - гр.София - "Финанси" - магистърска степен
- Специализация - Франция - 2003 - Мюлуза, Heliopotasse SA
Трудов стаж:
- Банка за земеделски кредит - Отдел "Банкови операции" - 1999-2001
- Българска народна банка - Oтдел "Платежни ситеми" - 2004-2007
- Euronet Worldwide - Дирекция "Операции" - 2007
    ЕГ "Д-р Петър Берон" винаги е било училище с висока степен на преподавателски професионализъм, даващ широк спектър на познание и ефективна подготовка на зрелостниците по пътя към висше образование. Казвам това като човек, завършил френска паралелка, подготвен от перфектен преподавателски колектив, професионално и максимално ефективно, което ми позволи при кандидат-студенстската кампания през 1998 г. да бъда приет не само в 3 от най-реномираните университети в страната и в 2 университета във Франция, но и да покажа висок резултат. За това което съм постигнал към момента, безспорно влияние е оказала подготовката ми по френски език и по общообразователни предмети, която получих в гимназиалния курс на ЕГ "Д-р Петър Берон".ЗОРНИЦА ТОДОРОВА
   Завърших Езикова гимназия в гр. Кюстендил през 2003г. в паралелка с първи език английски и втори немски.
    Продължих образованието си в СУ”Кл. Охридски” със специалност английска филология и достигнах до ниво бакалавър.
   През 2008г. завърших магистратура отново по английска филология в СУ.
    Имам специални интереси в областта на превода на лирически тестове. За 2007-2008г. последователно са ми присъдени награди за поетичен превод от национални конкурси.
   През учебната 2007/08г. работя като хонорован асистент по английски език в СУ “Кл. Охридски”.
   Обучението в Езикова гимназия гр. Кюстендил е убедителен старт за работа в областта на чуждите езици.ВЛАДИСЛАВ ИГНАТОВ
    Завърших Езикова гимназия през 1996г.
    Личното ми професионално и творческо развитие през годините е неразривно свързано с чуждоезиковото обучение.
    В този смисъл Езикова гимназия ми даде много. Наученото там ми помогна да уча и работя у нас и в чужбина.
    През 2002г завърших магистратура по архитектура в УАСГ-София. За 2001г. съм отличен като студент на годината.     През 2003г. имам стаж в архитектурно студио “Георги Станишев”.
    През 2005г. бях на следдипломна квалификация и специализация по еко архитектура в ETH, Цюрих, Швейцария.
    Работил съм в "Architekturburo Kampfen", Цюрих, Швейцария. През 2006г. спечелих с мой архитектурен проект първа награда за архитектура в Швейцария. Става дума за бизнес сграда, която не консумира външна енергия.
    От 2007г. работя като съдружник във фирма OSTREV BAYLOV IGNATOV. Проектирал съм частни домове и обществени сгради.
    Никога не забравям откъде тръгна моя професионален път – от чуждоезиковото обучение в Езикова гимназия, благодарение на което използвам активно английски език, но много ми помага и немския като втори език. За мен е достъпна специализираната литература, успешна е пряката ми работа с чуждите езици, а професионалните ми контакти са все повече.РУМЯНА ГЪЛЪБОВА
ЕЛЕНА ГЪЛЪБОВА
   Завърших Езикова гимназия през 1997г. След това продължих образованието си в Щутгардския технически университет. От дипломирането си насам работя за програмата”T MOBILE” – Австрия. В момента съм ментор, но се обучавам за мениджър. Училищното ми ниво на владеене на немски език се оказа достатъчно високо, за да започна своя професионален път в чужбина.
   Завърших Езикова гимназия през 1999г. в клас с изучаване на първи чужд език английски и втори немски. Завърших и право в СУ”Кл. Охридски” през 2007г. , като след ІІІ курс започнах специализация в Германия за две години по специалност, ориентирана към икономиката на Европейския съюз. В момента работя в адвокатски колектив в София.
При следването и специализацията активно използвах езиците, които изучавах в Езикова гимназия, но те са ми още по-необходими в непосредствената работа.ГАВРИЛ ШЕЙКОВ
   Завърших Езикова Гимназия през 2003г. в класа на г-н Иван Цицорин.
   Добрата подготовка, която получих в училище, ми даде възможност да бъда приет в един от най-престижните факултети на Софийски университет: Стопански факултет.
   В момента работя като главен администратор в рекламния отдел на в-к " Пари".
   Знанията, получени от качествените преподаватели, които ни обучаваха, ми позволиха да се докосна и да се запозная с културата и традициите на други народи. Любовта към родния език събуди у мен желанието да пиша и през 2003 издадох малка стихосбирка на английски език " The world of the Griffin". През 2004 получих наградата на International Society of Poets в САЩ.
   Смятам, че ние, бившите ученици на ЕГ многократно сме доказвали, че достойно можем да се конкурираме с наши връстници в целия свят. Много мои съученици ежедневно потвърждават това.
   Ние сме част от младите хора, които имат привилегията да се нарекат възпитаници на Езикова гимназия “Д-р Петър Берон”.