ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени услуги в системата на
предучилищното и училищното образование


Сградата на ЕГ
Адрес:
гр.Кюстендил
ул."Цар Освободител" №2


Директор:     +35978552429

Работно време на директора

Канцелария: +35978552428

e-mail: eg_kn@abv.bg

Проект ТВОЯТ ЧАСНовини 2018-2019

EG TimesНационален фестивал на авторската драматургия и театър на английски език - Кюстендил 2017г.

25 години ЕГ"Д-р Петър Берон"

©2008 EG

Рейтингова система на висшите училища в България

Информационен сайт на ГДПБЗН-МВР

Справка за свободните места

Прием 2018/2019
Презентация

Списък учебници за 2018-2019 учебна година
Списък учебници за 9клас за 2018-2019 учебна година
График за олимпиадите 2018-2019 учебна година