ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени услуги в системата на
предучилищното и училищното образование


Сградата на ЕГ
Адрес:
гр.Кюстендил
ул."Цар Освободител" №2


Директор:     +35978552429

Работно време на директора

Канцелария: +35978552428

e-mail: eg_kn@abv.bg

Проект ТВОЯТ ЧАС


Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


Новини 2018-2019

EG Times

БЛОГ EG Times30 години ЕГ"Д-р Петър Берон"

Покана за дарение


©2008 EG

Покана за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел- "Училищно настоятелство при Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"

Рейтингова система на висшите училища в България

Информационен сайт на ГДПБЗН-МВР

Справка за свободните места

Прием 2019/2020 График на дейностите може да видите тук
График на дейностите след трети етап на класиране
Презентация

Национален фестивал на авторската драматургия и театър на английски език - Кюстендил 2017г.

25 години ЕГ"Д-р Петър Берон"

Списък учебници за 2019-2020 учебна година
Списък учебници за 9клас за 2018-2019 учебна година
График за олимпиадите 2018-2019 учебна година