Сградата на ЕГ
Адрес:
гр.Кюстендил
ул."Цар Освободител" №2


Директор:     +35978552429

Работно време на директора

Канцелария: +35978552428

e-mail: eg_kn@abv.bg

Олимпиади и състезания

Важно за 8 клас!!!

Финансова помощ за родители на 8 клас!!!

EG Times

БЛОГ EG Times
©2008 EG

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени услуги в системата на
предучилищното и училищното образованиеИнформационен сайт на ГДПБЗН-МВР